VABILO
na 2. redno sejo Sveta staršev OŠ Miška Kranjca,
ki bo v PONEDELJEK, 29. 2. 2016, ob 17.00 uri v zbornici šole

Dnevni red:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje (16.9.2015)
  1. Obravnava in sprejem poslovnega poročila za leto 2015 (g. Kavtičnik)
  1. Tekoča problematika
  1. Razno

Prosim vas, da se seje zanesljivo udeležite. V primeru, da se seje ne morete udeležiti vas prosim, da odsotnost sporočite v tajništvo, ge. Maji Medved na tel. 01/518 80 10, ali na e-naslov: os-miskakranjca@guest.arnes.si

Predsednik sveta staršev
Matjaž Voglar

Dostopnost