URADNE URE – O ŠOLI


 

Tajništvo
Ponedeljek – petek: 7.30 – 10.00 in 13.00 – 14.00
Tel.: 051/304-255
E-mail: info@osmklj.si (Goričan Jolanda)

Računovodstvo
Po predhodni najavi.
Tel.: 051/303-709
e-mail: novka.debeljak@osmklj.si (Novka Debeljak)

Ravnatelj in pomočnica ravnatelja
Po predhodni najavi.
V nujnih primerih brez predhodne najave.

Ravnatelj
E-mail: tadej.seme@osmklj.si (mag. Tadej Šeme)

Pomočnica ravnatelja
e-mail: maja.mujkic@osmklj.si (Maja Mujkić)

Knjižnica
e-mail: brigita.kumer-rener@osmklj.si (Brigita Kumer Rener) ali monika.mardjonovic-fajdiga@osmklj.si (Monika Mardjonović Fajdiga)

Zobna ambulanta
Od 1. 10. 2012  šolska zobozdravstvena ambulanta na OŠ Miška Kranjca dela po naslednjem urniku:
PON: od 7.00 – 14.00
TOR: IZMENIČNO od 7.00 do 14.00 oziroma od 12.00 – 19.00
SRE: od 12.00 do 19.00
ČET: od 7.00 do 14.00
PET: od 7.00 do 14.00
Tel: 031 / 705 – 535 

 

 

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA


 

Uradne ure vsak dan v dopoldanskem času po predhodni najavi.

Tatjana Grad Grošelj, univ. dipl. psiholog,
tel.: 040/473-902
E-mail: tatjana.grad-groselj@osmklj.si

 

Ana Furlan, pedagog

tel.: 040/473-902

ana.furlan@osmklj.si

 

Janja Gosarič, specialni in rehabilitacijski pedagog; nadomešča jo: Ana Lovšin (ana.lovsin@osmklj.si)
tel.: 040/473-902

E-mail: janja.gosaric@osmklj.si

 

 

 

UČITELJI


E-NASLOVI (za dopoldanske govorilne ure se najavite učitelju, ki vam bo dodelil prosti termin):

 • Atelšek, Jerica: jerica.atelsek@osmklj.si;
 • Boštjančič, Alenka: alenka.bostjancic@osmklj.si  ;
 • Božič, Jana: jana.bozic@osmklj.si  ;
 • Bučan, Klara: klara.bucan@osmklj.si  ;
 • Fakin, Tine: tine.fakin@osmklj.si  ;
 • Florjančič, Ana: ana.florjancic@osmklj.si ;
 • Fritz, Monika: monika.fritz@osmklj.si  ;
 • Furlan, Ana: ana.furlan@osmklj.si  ;
 • Gaberščik, Adriana: adriana.gaberscik@osmklj.si  ;
 • Gajski, Gloria: gloria.gajski@osmklj.si  ;
 • Gosarič, Janja: janja.gosaric@osmklj.si  ;
 • Grad Grošelj, Tatjana: tatjana.grad-groselj@osmklj.si  ;
 • Grčar, Nataša: natasa.grcar@osmklj.si  ;
 • Hrovatin, Jana: jana.hrovatin@osmklj.si  ;
 • Ivanetič, Andreja: andreja.ivanetic@osmklj.si  ;
 • Ježek, Tjaša: tjasa.jezek@osmklj.si  ;
 • Jevševar, Nina: nina.jevsevar@osmklj.si;
 • Kejžar, Klara: klara.kejzar@osmklj.si  ;
 • Kelert, Petra: petra.kelert@osmklj.si  ;
 • Klajn Marion, Urška: urska.klajn@osmklj.si  ;
 • Kljajić Garbajs, Lendita: lendita.kljajic@guest.arnes.si  ;
 • Kocijančič, Mitja: mitja.kocijancic@osmklj.si  ;
 • Kodela, Andreja: andreja.kodela@osmklj.si  ;
 • Koleša, Dominika: dominika.kolesa@osmklj.si  ;
 • Kosi, Tadeja: tadeja.kosi@osmklj.si ;
 • mag. Kranjc, Mateja: mateja.kranjc@osmklj.si  ;
 • Kreč, Tatjana: tatjana.krec@osmklj.si  ;
 • Krog, Mišo: miso.krog@osmklj.si  ;
 • Kumer Rener, Brigita: brigita.rener@osmklj.si  ;
 • Kunstelj, Mojca: mojca.kunstelj@osmklj.si  ;
 • Lavrič Ravbar, Barbara: barbara.lavric@osmklj.si  ;
 • Lončar, Damjana: damjana.loncar@osmklj.si;
 • Maksimović, Jelena: jelena.maksimovic@osmklj.si  ;
 • Mardjonović, Monika: monika.mardjonovic@osmklj.si  ;
 • Mavrič, Mirjam: mirjam.mavric@osmklj.si  ;
 • Mujkič, Maja: maja.mujkic@osmklj.si ;
 • Novak, Kristina: kristina.novak@osmklj.si  ;
 • Oman, Marjeta: marjeta.oman@osmklj.si  ;
 • Pišek, Nives: nives.pisek@osmklj.si  ;
 • Predovič, Milan: milan.predovic@osmklj.si  ;
 • Pustovrh, Aleš: ales.pustovrh@osmklj.si  ;
 • Sever Torkar, Jaro: jaro.sever-torkar@osmklj.si;
 • Smajić, Azra: azra.smajic@osmklj.si  ;
 • Smrtnik, Lea: lea.smrtnik@osmklj.si ;
 • Šeme, Tadej: tadej.seme@osmklj.si  ;
 • Šumec, Špela: spela.sumec@osmklj.si;
 • Torkar, Nina: nina.torkar@osmklj.si  ;
 • Trček, Melita: melita.trcek@osmklj.si  ;
 • Turk, Stašo: staso.turk@osmklj.si;
 • Vilhelm, Romana: romana.vilhelm@osmklj.si  ;
 • Zafošnik, Tina: tina.zafosnik@osmklj.si  ;
 • Zrinski, Tatjana: tatjana.zrinski@osmklj.si  ;
 • Žagar Adanič, Alenka: alenka.zagar@osmklj.si  ;
 • Žižek, Ana: ana.zizek@osmklj.si  ;
 • Žvokelj, Mojca: mojca.zvokelj@osmklj.si  ;

 

 

Učitelj Delo
1.     ATELŠEK JERICA Izbirni predmet: Španščina, TJA, podaljšano bivanje
2.     BOŠTJANČIČ ALENKA ŠPO
3.     BOŽIČ JANA SLJ
5.     BUČAN KLARA TJA v 1. in 3. razredu, 2. učiteljica v 1. c ter podaljšano bivanje
6.     FAKIN TINE BIO, KEM, izbirna predmeta Poskusi v Kemiji, Kemija v življenju ter laborantstvo
7.     FLORJANČIČ ANA Izvajalka razširjenega programa Gibanje in zdravje, ŠPO, izbirni predmet: Izbrani šport, neobvezni izbirni predmet Šport
8.     FURLAN ANA Pedagoginja, izvajalka dodatne strokovne individualne pomoči ter skupinske učne pomoči učencem s težavami pri učenju
9.     FURMAN EVA

Podaljšano bivanje

(nadomeščanje Azre Smajić)

10. GABERŠČIK ADRIANA Razredni pouk
11. GAJSKI GLORIA (porodniška) Razredni pouk
12. GOSARIČ JANJA (porodniška) Specialna pedagoginja, izvajalka dodatne strokovne pomoči
13. GRAD GROŠELJ TATJANA Psihologinja, dodatna strokovna pomoč
14. GRČAR NATAŠA TJA, izbirni predmet: Filmska vzgoja
15. HROVATIN JANA Razredni pouk
16. IVANETIČ ANDREJA GUM, Otroški pevski zbor, Mladinski pevski zbor
17. JEVŠEVAR NINA Izbirni predmet: Nemščina, podaljšano bivanje
18. JEŽEK TJAŠA (porodniška) Podaljšano bivanje (maj – avgust 2022)
19. KEJŽAR KLARA (porodniška) Razredni pouk
20. KELERT PETRA Razredni pouk
21. KLAJN MARION URŠKA SLJ
22. KLJAJIĆ GARBAJS LENDITA BIO, GOS, vodja šolske prehrane
23. KOCIJANČIČ MITJA ŠPO, izbirni predmet: Izbrani šport: nogomet
24. KODELA ANDREJA GUM v 2. a in c, 3. a in  4. b in c
25. KOLEŠA DOMINIKA Druga učiteljica  v 1. razredu, jutranje varstvo
26. KOLOINI MATEJA Specialna pedagoginja
27. KOSI TADEJA NAR, BIO, laborantstvo
28. KOŠNJEK KATARINA Spremljevalec – vedenjske težave
29. KRANJC MATEJA      LUM, izbirni predmet: Likovno                             snovanje, neobvezni izbirni predmet : Umetnost, laborant
30. KREČ TATJANA ZGO, GEO
31. KROG MIŠO MAT, izbirni predmet: Računalniška omrežja, ROID
32. KUMER RENER  BRIGITA Knjižnica, GEO
33. KUNSTELJ MOJCA Razredni pouk
34. LAVRIČ RAVBAR BARBARA Razredni pouk, izbirni predmet: Filmska vzgoja
35. LONČAR DAMJANA Razredni pouk, TJA v 2. a in b
36. LOVŠIN ANA (nadom. J. Gosarič) Socialni pedagog
37. MAKSIMOVIĆ JELENA Druga učiteljica v 1. razredu, podaljšano bivanje
38. MARDJONOVIĆ FAJDIGA MONIKA DKE, izbirni predmet: Filozofija za otroke – kritično mišljenje, izbirni predmet: Retorika, knjižnica
39. MAVRIČ MIRJAM Razredni pouk
40. MESARKO MAŠA Spremljevalec – diabetes
41. MUJKIĆ MAJA

pomočnica ravnatelja,

MAT, izbirna predmeta: Urejanje besedil in Multimedija

42. MULEJ FRITZ MONIKA Razredni pouk
43. NOVAK KRISTINA TIT, MAT, neobvezni izbirni predmet: Tehnika
44. OMAN MARJETA TJA
45. PIŠEK  NIVES Razredni pouk
46. PREDOVIČ MILAN Razredni pouk, TJA v 3. a in b
47. PUSTOVRH ALEŠ TIT, FIZ, izbirna predmeta: Obdelava gradiv: Umetne mase in Robotika v tehniki
48. SEVER TORKAR JARO SLJ, podaljšano bivanje
49. SMAJIĆ AZRA (porodniška) Podaljšano bivanje
50. SMRTNIK LEA ŠPO v 4. a, b in c, izvajalka razširjenega programa Gibanje in zdravje, izbirni predmet: Šport za zdravje, neobvezni izbirni predmet: Šport
51. ŠEME TADEJ Ravnatelj
52. ŠKODA IRENA Stalna spremljevalka gibalno oviranemu učencu
53. ŠUMEC ŠPELA DSP
54. TOMAŽIN TANJA (nadom. K. Kejžar) Razredni pouk
55. TORKAR NINA Podaljšano bivanje, dodatni učitelj športa v 1. r.
56. TURK STAŠO Podaljšano bivanje, dodatni učitelj športa v 3. r.
57. TRČEK MELITA TJA, podaljšano bivanje
58. VILHELM ROMANA Razredni pouk
59. ZAFOŠNIK TINA Podaljšano bivanje
60. ZORAN BRINA (nadom. G. Gajski) Podaljšano bivanje
61. ZRINSKI TATJANA Razredni pouk
62. ZVER JANJA (nadom. T. Ježek) Podaljšano bivanje
63. ŽAGAR ADANIČ ALENKA Razredni pouk
64. ŽIŽEK ANA Razredni pouk
65. ŽVOKELJ MOJCA MAT

 

Razredniki in sorazredniki

Razred Razrednik Sorazrednik/2. učitelj
1. a Adriana Gabrščik
1. b Nives Pišek
1. c Klara Kejžar
2. a Romana Vilhelm
2. b Ana Žižek
2. c Monika Mulej Fritz
3. a Tatjana Zrinski
3. b Jana Hrovatin
3. c Petra Kelert
4. a Mirjam Mavrič
4. b Barbara Lavrič Ravbar
4. c Alenka Žagar Adanič
5. a Mojca Kunstelj
5. b Milan Predovič
5. c Damajana Lončar
6. a Urška Klajn Marion
6. b Andreja Ivanetič
6. c Tadeja Kosi
7. a Mišo Krog
7. b Aleš Pustovrh
7. c Nataša Grčar
8. a Marjeta Oman
8. b Mojca Žvokelj
8. c Jerica Atelšek
9. a Kristina Novak
9. b Lendita Kljajič Garbajs
9. c Melita Trček

 

 

ŠOLSKA KNJIŽNICA


 

Učenci si lahko izposojajo leposlovno in strokovno gradivo, ki ga potrebujejocebelica_osmk pri pouku. V čitalnici lahko berejo knjige in mladinske revije, uporabljajo pa  lahko tudi gradivo, ki ga ne izposojamo na dom (enciklopedije, slovarje, leksikone, atlase). Videokasete, zgoščenke in DVD lahko uporabljajo samo pri pouku. Knjige si lahko izposodijo za štirinajst dni in jih podaljšajo za en teden. V knjižnici imajo učenci tudi dostop do interneta. V knjižnici se učenci obnašajo v skladu s pravili, ki so izobešena na vidnem mestu.

Kontakt: brigita.rener@guest.arnes.si

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov ter potrebščin za šolsko leto 2022/2023

Pripravila vodja učbeniškega sklada: Brigita Kumer Rener

Povezava na OPAC katalog (tukaj)

BRALNA ZNAČKA TUJIH JEZIKOV

ŠOLSKA KUHINJA


 

NAČIN ODJAVE ŠOLSKE PREHRANE

Starši lahko do 8.00 zjutraj odjavite učenca od posameznih obrokov tajništvu šole

 

Prepozno odpovedani obroki ali sploh ne odjavljeni obroki se ne odštevajo in jih mora naročnik poravnati v celoti. Starši morajo učenca po zaključku njegove odsotnosti, če ta ni bila jasno napovedana ob odjavi, ponovno prijaviti na isto številko.

Odjava in prijava velja z naslednjim dnem.

Vodja šolske prehrane: Lendita Kljajić Garbajs

SUBVENCIONIRANA ŠOLSKA PREHRANA

Podatke o subvencionirani šolski prehrani dobimo na šoli preko centralne evidence učencev oz. izmenjave podatkov s Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.

Oddajanje vlog na Centru za socialno delo oz. v šoli ni potrebno, dovolj je, da imate urejeno odločbo o otroškem dodatku. Do subvencije šolske prehrane so upravičeni učenci, ki so prijavljeni na šolsko prehrano in se redno izobražujejo.

Subvencija malice:

Subvencija malice pripada učencem pri katerih mesečni dohodek na družinskega člana, ugotovljen po odločbi o otroškem dodatku, NE presega 53% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Subvencija pripada v višini cene malice.

Subvencija kosila:

100 % subvencija kosila pripada učencem, pri katerih mesečni dohodek na družinskega člana, ugotovljeno po odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v RS.

Za vse informacije (tudi subvencije taborov)  se lahko oglasite v šolski svetovalni službi.

JEDILNIK:

Jedilnik 36 (23. 05. – 27. 05.) – JEDILNIK 36

Jedilnik 37 (30. 05. – 03. 06.) – JEDILNIK37

Jedilnik 38 (06. 06. – 10. 06.) – JEDILNIK38

Jedilnik 39 (13. 06. – 17. 06.) – JEDILNIK39

Jedilnik 40 (20. 06. – 24. 06.) – JEDILNIK40

 

ŠOLSKI AVTOBUS


 

S klikom na to povezavo, lahko prenesete shemo šolskega prevoza na svoj računalnik.

 

Vozni red šolskega avtobusa:

 

 

 

 

JAVNA NAROČILA


 

RAZPIS ZA IZGRADNJO PRIZIDKA (16. januar 2019)

Prostorska preveritev in projektna naloga za izgradnjo prizidka in reorganizacijo prostorov

 

Razpisna dokumentacija

Obvestilo o naročilu, 23. 4. 2021

 

Dodatne informacije se lahko pridobi na:

Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje,
Resljeva cesta 18, 1000 Ljubljana, T: 01 306 4032, F: 01 306 4012
mojca.kitek@ljubljana.si www.ljubljana.si, www.zelenaljubljana.si

Dostopnost