DEJAVNOST ZA SPODBUJANJE BRANJA  na OŠ Miška Kranjca

BRANJE JE KORISTNO!  Starši in učitelji spodbujamo otroke, da bi spoznali, da ni nič boljšega od držanja knjige v roki. Nič digitalnega ne more nadomestiti dobre knjige, ki bralca povede v čarobni svet zgodb, domišljije in globokega notranjega doživljanja. Znanost navaja najmanj 11 skupnih lastnosti, ki govorijo v prid vsakodnevnemu branju:

 1. Branje pripomore k boljšemu duševnemu zdravju,
 2. Zmanjšuje stres,
 3. Nadgrajuje znanje,
 4. Izboljšuje analitične sposobnost razmišljanja,
 5. Bralci zmorejo več empatije,
 6. Branje povečuje besedni zaklad,
 7. Branje Izboljšuje sposobnost pisanja,
 8. Izboljšuje spomin,
 9. Izboljšuje fokus in koncentracijo,
 10. Nudi zabavo, spodbuja domišljijo,
 11. Pripomore k boljšemu spanju.

Več lahko preberete na povezavi: https://motiviran.si/branje-11-koristi-ki-jih-podpira-znanost/

Mi zagovarjamo branje, branje in še enkrat branje za užitek, za nabiranje moči, znanj, spodbujanje domišljije in ne nazadnje – branje za lepše sanje.

Na naši šoli potekajo številne dejavnosti za spodbujanje branja. Odločili smo se, da vam jih predstavimo.

Koordinatorka dejavnosti: Marjeta Oman

 

 

OPIS DEJAVNOSTI

OBELEŽITEV ZAČETKA BRALNE ZNAČKE – ponedeljek, 19.9., 1. šolsko uro

Knjige so sanje, ki jih držimo v rokah.
(Neil Gaiman)

Bralno značko sta osnovala pisatelj Leopold Suhadolčan in profesor Stanko Kotnik. Prve bralne značke so bile podeljene leta 1961. Leta 2002 se je Bralna značka organizirala kot samostojno Društvo Bralna značka Slovenije, njen glavni cilj pa je spodbujanje branja v prostem času predvsem med mladimi. Ves čas se razvija kot dopolnilo k pouku slovenskega jezika in književnosti ter dejavnostim šolske knjižnice.

Tudi na naši šoli si izjemno prizadevamo dvigniti raven kulture branja med učenci, zato z različnimi aktivnostmi spodbujamo branje leposlovja, ki je ključno za razumevanje raznolikosti sveta in ki bogati naš besedni zaklad ter nam odpira obzorja.

Med drugim vsako leto organiziramo skupno branje za vse učence, s katerim obeležimo začetek bralne značke.

Letos bo to v ponedeljek, 19. 9., 1. šolsko uro.

Klasičnega pouka to uro ne bo, saj bo ura namenjena čarovnikom, zmajem, vilam, princem, princesam, čudežnim svetovom ali pa fantom iz sosednje ulice, druščini na morju, skrivni simpatiji oz. tistemu, čemur se bodo mladi bralci posvetili.

Vse učence naše šole torej vabimo, da na ta ponedeljek s seboj v šolo prinesejo svojo najljubšo knjigo ali pa tisto, ki so jo še prejšnji večer pred spanjem položili na nočno omarico in komaj čakajo, da odkrijejo naslednje poglavje. Cela šola bo namreč to uro »samo« brala.

Na ta način se bomo vključili v začetek leta bralne značke in se o pomembnosti branja tudi pogovorili. Literatura namreč nosi skrivno moč …

Se beremo!! 

Urška Klajn Marion

 

BRALNI KLUB

Na šoli spodbujamo in opogumljamo vse mlade bralce, tudi tiste, ki jim branje dela težave. Še toliko bolj pomembno je, da tej skupini otrok poskušamo branje približati kot prijetno in sproščujočo dejavnost. Tako so otroci ob domačem rednem bralnem treningu vključeni v strokovno obravnavo usmerjeno v podporo in korekcijo šibkejših področij branja. Za ohranjanje visoke bralne motivacije pa nam pomaga tudi terapevtski kuža Gotta, ki nas obišče enkrat tedensko.

Mateja Koloini

 

BRANJE PRAVLJIC MLAJŠIM UČENCEM

Učenci 4.razredov bodo učencem 1.razredov brali pravljice.

Enkrat tedensko, v času podaljšanega bivanja bosta dva boljša bralca iz 4.a brala pravljico v 1.a, iz 4.b v 1.b in iz 4.c v 1.c razredu. Kdaj bo potekala bralna urica je odvisna od dogovora med četrtimi in prvimi razredi.

Učenci bralci bodo v knjižnici dobili ustrezno knjigo, doma malo vadili branje in pripravili nekaj iztočnic za motivacijo učencev in po branju še nekaj vprašanj.

Cilj te dejavnosti je motivacija najmlajših za branje.

Za aktiv 4.r, Romana Vilhelm

 

UČITELJI BEREMO

Na šoli že četrto leto deluje knjižni klub UČITELJI BEREMO. Vanj je vključenih 18 učiteljev. 

Namen knjižnega kluba je predvsem spodbujanje branja med učitelji, izmenjava mnenj o prebrani knjig, spodbujanje k nakupu in izposoji knjig.

V času COVID ukrepov smo se dobivali preko spleta ter si izmenjali mnenja o prebranih knjigah, v letošnjem letu pa si želimo srečanj v živo, okrogle mize s pisateljico Cvetko Sokolov ter skupnega ogleda filma v Kinodvoru, kar je nagrada na začetku šolskega leta.

V naš klub vabimo tudi starše – ljubitelje dobrih knjig, ki si želijo pogovorov ob prebrani knjigi!                                                         Mentorica knjižnega kluba: Barbara Lavrič Ravbar

KNJIŽNI KOTIČKI V UČILNICI

V učilnici za slovenščino (št. 130) je knjižni kotiček, kjer so knjige za vse starosti. Knjig je veliko in paleta je raznovrstna. Učence privabi napis: knjige nabiram, da jih prebiram. Učenci si jih prosto sposojajo in jih vračajo na isto mesto. Izposoja ni nikjer zabeležena, a so knjige vedno vrnjene. Kadar učenci prej končajo z delom, si knjige vzamejo s police in jih prebirajo ob koncu ure. Na tak način mnoga knjiga konča v šolski torbici in je kasneje prebrana ter vrnjena na polico.

 Jana Božič.

NOČ KNJIGE IN ŠOLA ZA PRAVICE – Amnesty International

Naša šola že vrsto let sodeluje z organizacijo Amnesty International tako, da se v Šoli človekovih pravic pri razrednih urah izbranih oddelkov in v šolskem parlamentu učimo o človekovih pravicah, torej izobražujemo o človekovih pravicah, hkrati pa tudi vzgajamo za spoštovanje človekovih pravic. 

Naše aktivnosti učenja človekovih pravic obsegajo izobraževalna gradiva in plakate, prezentacije ter organizacijo mednarodnih dogodkov, kot sta Noč knjige in Pišem za pravice.

 

Mednarodni dogodek Pišem za pravice

Gre za globalno akcijo, v okviru katere Amnesty izbere določeno skupino ljudi, ki se jim trenutno grobo kršijo človekove pravice, in ves svet povabi, naj se zadnje zavzamejo.

Na OŠ Miška Kranjca v Ljubljani sodelujemo s pisanjem apelov predstavnikom držav (predsedniki vlad, predsednice, ministrice, guvernerji …) in s solidarnostnimi sporočili za tiste, za katere se borimo: da tudi oni vedo, da niso sami!  

Že več kot desetletje Pišem za pravice vsako leto organizirajo tudi v slovenski podružnici Amnesty in iz leta v leto se akciji pridruži več deset slovenskih šol, mladi so pisali in ustvarjali že tudi na več kot 60 slovenskih osnovnih in srednjih šolah. V letošnjem šolskem letu bomo pisali za pravice v mesecu decembru. V šolskem letu 2021/22 pa so o tem dogodku na naši šoli posneli tudi prispevek za oddajo Infodrom.            Infodrom: Pišem za pravice – YouTube

 

MEDNARODNI DOGODEK – NOČ KNJIGE

Ob svetovnem dnevu knjige, ki ga obeležujemo 23. aprila, po vsem svetu potekajo aktivnosti v okviru Noči knjige – dogodka, ko mladi in stari v šolah, knjižnicah, kulturnih ustanovah… berejo, ustvarjajo, predvsem pa uživajo v svetu knjig.

Noči knjige se pridružujejo tudi v slovenski sekciji Amnesty, kjer k sodelovanju že vrsto let zapored povabijo tudi našo šolo, tako da nam vsako leto predlagajo knjigo, povezano s človekovimi pravicami, nato pa v povezavi z izpostavljeno knjigo organiziramo najrazličnejše aktivnosti. Učenci se odzovejo na prebrano s svojimi zapisi, ilustracijami, stripi, grafiti,…v šolskem letu 2021/22 smo po debati ustvarjali grafite na izpostavljene teme knjige »Pisma Tebi«, avtorice Nike Kovač.

Obeh mednarodnih dogodkov se bomo z določenimi skupinami udeležili tudi v  šolskem letu 2022/23.

Jerica Atelšek, prof. ang./špa.

 

 

DAN KNJIGE

V spomladanskem času bomo na šoli organizirali poseben dan dejavnosti z naslovom DAN KNJIGE. Vključeni bodo vsi učenci od 1. do 9. razreda. Organizirali bomo različne delavnice in se pogovarjali o pomenu branja. 

Koordinatorka: Marjeta Oman

 

PREDAVANJE ZA STARŠE

V letošnjem šolskem letu bo organizirano predavanje, kjer bomo govorili o koristnosti branja, o tem, zakaj je nujno potrebno, da pri otroku na primeren način spodbujamo veselje do branja in o znanstveno dokazanih prednostih branja leposlovja. Branje leposlovja je nenadomestljivo za zdrav otrokov razvoj.
Marjeta Oman

Dostopnost