URADNE URE – O ŠOLI


 

Tajništvo
Ponedeljek – petek: 7.30 – 10.00 in 13.00 – 14.00
Tel.: 01/ 518 80 10
E-mail: info@osmklj.si (Goričan Jolanda)

Računovodstvo
Po predhodni najavi.
Tel.: 01/ 518 80 19
e-mail: novka.debeljak@osmklj.si (Novka Debeljak)

Ravnatelj in pomočnica ravnatelja
Po predhodni najavi.
V nujnih primerih brez predhodne najave.

Ravnatelj
E-mail: tadej.seme@osmklj.si (mag. Tadej Šeme)

Pomočnica ravnatelja
e-mail: sonja.bregar@osmklj.si (Sonja Bregar Mazzini)

Knjižnica
Tel.: 01/ 518 80 18

Zobna ambulanta
Od 1. 10. 2012  šolska zobozdravstvena ambulanta na OŠ Miška Kranjca dela po naslednjem urniku:
PON: od 7.00 – 14.00
TOR: IZMENIČNO od 7.00 do 14.00 oziroma od 12.00 – 19.00
SRE: od 12.00 do 19.00
ČET: od 7.00 do 14.00
PET: od 7.00 do 14.00
Tel: (01) 620-03-45

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA


 

Uradne ure vsak dan v dopoldanskem času po predhodni najavi.

Tatjana Grad Grošelj, univ. dipl. psiholog,
tel.: 01/ 518 80 16
E-mail: tatjana.grad-groselj@osmklj.si

 

Ana Furlan, pedagog

tel.: 01/ 518 80 28

ana.furlan@osmklj.si

 

Janja Gosarič, specialni in rehabilitacijski pedagog
tel.: 01/ 518 80 12

E-mail: janja.gosaric@osmklj.si

 

ITELJI IN GOVORILNE URE (…)


E-NASLOVI:

 • Atelšek, Jerica: jerica.atelsek@osmklj.si;
 • Boštjančič, Alenka: alenka.bostjancic@osmklj.si  ;
 • Božič, Jana: jana.bozic@osmklj.si  ;
 • Bregar Mazzini, Sonja: sonja.bregar@osmklj.si  ;
 • Bučan, Klara: klara.bucan@osmklj.si  ;
 • Fakin, Tine: tine.fakin@osmklj.si  ;
 • Florjančič, Ana: ana.florjancic@osmklj.si ;
 • Fritz, Monika: monika.fritz@osmklj.si  ;
 • Furlan, Ana: ana.furlan@osmklj.si  ;
 • Gaberščik, Adriana: adriana.gaberscik@osmklj.si  ;
 • Gajski, Gloria: gloria.gajski@osmklj.si  ;
 • Gogala, Romana: romana.gogala@gmail.com  ;
 • Gosarič, Janja: janja.gosaric@osmklj.si  ;
 • Grad Grošelj, Tatjana: tatjana.grad-groselj@osmklj.si  ;
 • Grčar, Nataša: natasa.grcar@osmklj.si  ;
 • Hrovatin, Jana: jana.hrovatin@osmklj.si  ;
 • Ivanetič, Andreja: andreja.ivanetic@osmklj.si  ;
 • Ježek, Tjaša: tjasa.jezek@osmklj.si  ;
 • Kejžar, Klara: klara.kejzar@osmklj.si  ;
 • Kelert, Petra: petra.kelert@osmklj.si  ;
 • Klajn, Urška: urska.klajn@osmklj.si  ;
 • Kljajić Garbajs, Lendita: lendita.kljajic@guest.arnes.si  ;
 • Kocijančič, Mitja: mitja.kocijancic@gmail.com  ;
 • Kodela, Andreja: andreja.kodela@osmklj.si  ;
 • Koleša, Dominika: dominika.kolesa@osmklj.si  ;
 • Kosi, Tadeja: tadeja.kosi@osmklj.si ;
 • mag. Kranjc, Mateja: mateja.kranjc@osmklj.si  ;
 • Kreč, Tatjana: tatjana.krec@osmklj.si  ;
 • Krog, Mišo: miso.krog@osmklj.si  ;
 • Kumer Rener, Brigita: brigita.rener@osmklj.si  ;
 • Kunstelj, Mojca: mojca.kunstelj@osmklj.si  ;
 • Lavrič Ravbar, Barbara: barbara.lavric@osmklj.si  ;
 • Maksimović, Jelena: jelena.maksimovic@osmklj.com  ;
 • Mardjonović, Monika: monika.mardjonovic@osmklj.si  ;
 • Mavrič, Mirjam: mirjam.mavric@osmklj.si  ;
 • Novak, Kristina: kristina.novak1@guest.arnes.si  ;
 • Oman, Marjeta: marjeta.oman@osmklj.si  ;
 • Pišek, Nives: nives.pisek@osmklj.si  ;
 • Predovič, Milan: milan.predovic@osmklj.si  ;
 • Pustovrh, Aleš: ales.pustovrh@osmklj.si  ;
 • Smajić, Azra: azra.smajic@osmklj.si  ;
 • Smrtnik, Lea: lea.smrtnik@gmail.com  ;
 • Šeme, Tadej: tadej.seme@osmklj.si  ;
 • Torkar, Nina: nina.torkar@osmklj.si  ;
 • Trček, Melita: melita.trcek@osmklj.si  ;
 • Vilhelm, Romana: romana.vilhelm@gmail.com  ;
 • Zafošnik, Tina: tina.zafosnik@osmklj.si  ;
 • Zrinski, Tatjana: tatjana.zrinski@osmklj.si  ;
 • Žagar Adanič, Alenka: alenka.zagar@osmklj.si  ;
 • Žižek, Ana: ana.zizek@osmklj.si  ;
 • Žvokelj, Mojca: mojca.zvokelj@osmklj.si  ;

Učitelj Delo
ARAGON ATELŠEK JERICA Španščina, TJA, OPB
BOŠTJANČIČ ALENKA

ŠPO, Podaljšano bivanje, neobvezni izbirni predmet

šport, Šport za sprostitev, Šport za zdravje

BOŽIČ JANA SLJ
BREGAR MAZZINI SONJA Pomočnica ravnatelja, ZGO, DKE
BUČAN KLARA TJA v 1. a, b in c, 2. a, b in c ter 3. a, b in c ter podaljšano bivanje
FAKIN TINE BIO, KEM
FRITZ   MONIKA 3. b
GABERŠČIK ADRIANA 1. a
GAJSKI GLORIA 3. a
GOGALA ROMANA 5. b
GOSARIČ JANJA Specialna pedagoginja – izvajalka dodatne strokovne pomoči
GRAD GROŠELJ TATJANA Psihologinja
GRČAR NATAŠA TJA, izbirni predmet: Filmska vzgoja
HROVATIN JANA 2. b
IVANETIČ ANDREJA GUM, Otroški pevski zbor, Mladinski pevski zbor
JEŽEK TJAŠA ŠPO, Izbrani šport: odbojka
KLAJN URŠKA SLJ
KLJAJIĆ GARBAJS LENDITA BIO, NAR, GOS, vodja šolske prehrane
KEJŽAR KLARA 4. c
KELERT PETRA 1. c
KOCIJANČIČ MITJA ŠPO, Izbrani šport: nogomet
KODELA ANDREJA Druga učiteljica  v 1. a, GUM v 4. a in b, podaljšano bivanje
KOLEŠA DOMINIKA Druga učiteljica  v 1. a in 1. b, jutranje varstvo
KOSI TADEJA NAR, OPB, laborant
KREČ TATJANA ZGO, GEO
KUMER RENER BRIGITA Knjižnica
KUNSTELJ MOJCA 5. a
mag. KRANJC MATEJA LUM, Likovno snovanje, NIP likovna umetnost, podaljšano bivanje
LAVRIČ RAVBAR BARBARA 4. a
KROG MIŠO MAT, Računalniška omrežja, Urejanje besedil, ROID
MAKSIMOVIĆ JELENA
MARDJONOVIĆ MONIKA Podaljšano bivanje, DKE, Filozofija za otroke: kritično mišljenje
MAVRIČ MIRJAM 2. a
NOVAK KRISTINA TIT, MAT, neobvezni izbirni predmet Tehnika 2
OMAN MARJETA TJA
PIŠEK  NIVES 1. b
PREDOVIČ MILAN 5. c, angleščina v 3. c
PUSTOVRH ALEŠ TIT, FIZ, Robotika v tehniki, Obdelava gradiv: kovine, neobvezni izbirni predmet: Tehnika 1, podaljšano bivanje
SMAJIĆ AZRA 2. c
ŠKODA IRENA Stalna spremljevalka gibalno oviranega otroka
TRČEK MELITA Nemščina, neobvezni izbirni predmet Nemščina, TJA
VILHELM ROMANA Podaljšano bivanje
ZAFOŠNIK TINA Začasna spremljevalka,  podaljšano bivanje
ZRINSKI TATJANA 3. c
ŽAGAR ADANIČ ALENKA 4. b
ŽIŽEK ANA Druga učiteljica v 1. c, ŠPO v 3. b in c, podaljšano bivanje
ŽVOKELJ MOJCA MAT

 

Razredniki in sorazredniki

Razred Razrednik Sorazrednik/2. učitelj
1. a Gajski Gloria
1. b Žižek Ana
1. c Smajić Azra
2. a Gaberščik Adriana
2. b Pišek Nives
2. c Kelert Petra
3. a Mavrič Mirjam
3. b Hrovatin Jana
3. c Zrinski Tatjana
4. a Lavrič Ravbar Barbara
4. b Žagar Adanič Alenka
4. c Kejžar Petra
5. a Kunstelj Mojca
5. b Gogala Romana
5. c Predovič Milan
6. a Krog Mišo
6. b Pustovrh Aleš
6. c Grčar Nataša
7. a Oman Marjeta
7. b Žvokelj Mojca
7. c Atelšek Jerica
8. a Novak Kristina
8. b Kljajić Garbajs Lendita
8. c Trček Melita
9. a Božič Jana
9. b Ježek Tjaša nadomešča: Ivanetič Andreja

 

ŠOLSKA KNJIŽNICA

 


 

Učenci si lahko izposojajo leposlovno in strokovno gradivo, ki ga potrebujejocebelica_osmk pri pouku. V čitalnici lahko berejo knjige in mladinske revije, uporabljajo pa  lahko tudi gradivo, ki ga ne izposojamo na dom (enciklopedije, slovarje, leksikone, atlase). Videokasete, zgoščenke in DVD lahko uporabljajo samo pri pouku. Knjige si lahko izposodijo za štirinajst dni in jih podaljšajo za en teden. V knjižnici imajo učenci tudi dostop do interneta. V knjižnici se učenci obnašajo v skladu s pravili, ki so izobešena na vidnem mestu.

Kontakt: brigita.rener@guest.arnes.si

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov, katere bodo učenci in učitelji uporabljali v šolskem letu 2021/22.

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov ter potrebščin za šolsko leto 2021/2022

Pripravila vodja učbeniškega sklada: Brigita Kumer Rener

Povezava na OPAC katalog (tukaj)

BRALNA ZNAČKA TUJIH JEZIKOV

ŠOLSKA KUHINJA


 

NAČIN ODJAVE ŠOLSKE PREHRANE

Starši lahko do 8.00 zjutraj odjavite učenca od posameznih obrokov tajništvu šole

Prepozno odpovedani obroki ali sploh ne odjavljeni obroki se ne odštevajo in jih mora naročnik poravnati v celoti. Starši morajo učenca po zaključku njegove odsotnosti, če ta ni bila jasno napovedana ob odjavi, ponovno prijaviti na isto številko.

Odjava in prijava velja z naslednjim dnem.

Vodja šolske prehrane: Lendita Kljajić Garbajs

SUBVENCIONIRANA ŠOLSKA PREHRANA

Podatke o subvencionirani šolski prehrani dobimo na šoli preko centralne evidence učencev oz. izmenjave podatkov s Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.

Oddajanje vlog na Centru za socialno delo oz. v šoli ni potrebno, dovolj je, da imate urejeno odločbo o otroškem dodatku. Do subvencije šolske prehrane so upravičeni učenci, ki so prijavljeni na šolsko prehrano in se redno izobražujejo.

Subvencija malice:

Subvencija malice pripada učencem pri katerih mesečni dohodek na družinskega člana, ugotovljen po odločbi o otroškem dodatku, NE presega 53% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Subvencija pripada v višini cene malice.

Subvencija kosila:

100 % subvencija kosila pripada učencem, pri katerih mesečni dohodek na družinskega člana, ugotovljeno po odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v RS.

Za vse informacije (tudi subvencije taborov)  se lahko oglasite v šolski svetovalni službi.

JEDILNIK:

Jedilnik 19 (24. 05. – 28. 05.) – jedilnik-maj-4

Jedilnik 20 (31. 05. – 04. 06.) – jedilnik-maj-5

Jedilnik 21 (07. 06. – 11. 06.) – jedilnik-junij-1

Jedilnik 22 (14. 06. – 18. 06.) –jedilnik-junij-2

 Jedilnik 23 (21. 06. – 24. 06.) –jedilnik-junij-3


S klikom na to povezavo, lahko prenesete shemo šolskega prevoza na svoj računalnik.

 

Vozni red šolskega avtobusa:

 

 

 

 

JAVNA NAROČILA


 

RAZPIS ZA IZGRADNJO PRIZIDKA (16. januar 2019)

Prostorska preveritev in projektna naloga za izgradnjo prizidka in reorganizacijo prostorov

 

Razpisna dokumentacija

Obvestilo o naročilu, 23. 4. 2021

 

Dodatne informacije se lahko pridobi na:

Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje,
Resljeva cesta 18, 1000 Ljubljana, T: 01 306 4032, F: 01 306 4012
mojca.kitek@ljubljana.si www.ljubljana.si, www.zelenaljubljana.si

Dostopnost