INTERESNE DEJAVNOSTI


 

UČITELJ INTERESNA DEJAVNOST Razred Dan Ura in učilnica
Boštjančič Alenka, Nina Torkar

Planinski krožek

 

1. – 9. SOBOTA 7:00-14:00 (do 6 izletov v šol. letu)
Priprava ekip na tekmovanja (dekleta) 1- – 9.
Božič Jana Bralni kotiček 6. – 9. Četrtek 6. ura
Novinarski krožek 5. – 9. Po dogovoru (glede na urnik prijavljenih učencev)
Fakin Tine Naravoslovni krožek 6. – 9. petek Kemija, 6.ura
Prva pomoč 8., 9. torek Kemija 6. ura
Florjančič Ana Odbojka 5. – 9. ČETRTEK 14:15-15:00 (od oktobra naprej) -VT
Mladi gasilec 1. – 4. TOREK v A urniku 13:30-15:00 (od oktobra naprej)
Furlan Ana Super punce in prima fantje 6. – 9. Po dogovoru Od oktobra naprej (zaradi mešanja otrok je izvedba odvisna od epid. razmer)
“Multi kulti” čajanka 1. – 9. Po dogovoru Od oktobra naprej (zaradi mešanja otrok je izvedba odvisna od epid. razmer)

Gaberščik Adriana

 

 

Folklora 1. – 9. Termin bo zaradi covid ukrepov javljen kasneje.
Lutke 1. – 9. Termin bo zaradi covid ukrepov javljen kasneje.
Prepevalnica 1., 2. Termin bo zaradi covid ukrepov javljen kasneje.
Hrovatin Jana Socialne igre 3. b petek 7.30 – 8.15
Jevševar Nina Nemščina skozi glasbo in igro

3. r

1. in 2. r

ponedeljek

torek

13.45 – 14.30

11.50 – 12.35

Kelert Petra

 

Cicimatik 2. torek 6. ura
Socialne igre 3. c četrtek 7.30 – 8.15
Šolska mediacija 5. – 9. Po dogovoru (glede na urnik posameznikov)
Kljajić Garbajs Lendita Prva pomoč 6.-9. ponedeljek 7.30-8.15
Koleša Dominika Cicimatik 1. Ponedeljek 6. ura
Klajn Marion Urška Gledališki krožek 6. – 9. Četrtek (pred proslavami tudi večkrat tedensko in po dogovoru) 6. ura
Kumer Rener Brigita Vesela šola 4. – 9. Po dogovoru
Knjižničarski krožek 5. – 9. Po dogovoru
Kocijančič Mitja Priprava ekip na tekmovanja 6. – 9.
Košarka dekleta 7. – 9.
Kodela Andreja Ročna dela 3., 4., 5. Četrtek 6. ura
mag. Kranjc Mateja Kiparski krožek 4., 5.

A urnik, četrtek:

 

B urnik, sreda:

*13:25-15:00

(7., 8. ura)

 

*13:25-15:00

(7., 8. ura)

 

Kreč Tatjana Zgodovinski krožek 8. – 9. Po dogovoru z učenci
Šolski radio 6. – 9. Po dogovoru z učenci

Krog Mišo

 

 

 

Šah 2. – 9. Intersna dejavnost se bo izvajala takrat, ko bo možno združevati učence različnih razredov.
Programiranje 7. – 9.

Intersna dejavnost se bo izvajala takrat, ko bo možno združevati učence različnih razredov.

 

Logika 7. – 9.

Intersna dejavnost se bo izvajala takrat, ko bo možno združevati učence različnih razredov.

 

Mavrič Mirjam Razmišljevalci 4. Ponedeljek 6.ura
Mulej Fritz Monika Literarni krožek 2. – 5.
Predovič Milan Grafika 5. – 9. Sreda (ob dokončani gradnji prizidka) 7., 8. ura

 

 

Pustovrh Aleš

 

Raketarstvo 6.- 9. Torek (B urnik) 7. in 8. ura (U58)
FLL 6.- 9. Četrtek (B urnik) Blok ura 15.30 – 17.00 (U22)
FLL junior 2.- 5. Četrtek (B urnik) Blok ura 15.30 – 17.00 (U32)

 

Smrtnik Lea

Priprava na kolesarski izpit 5. Jesen, pomlad Sprotni dogovor
Plesne urice 1. Sreda 5. ura
Plesne vaje – priprava na valeto 9. Od marca dalje: ponedeljek

Ponedeljek 7. in 8. ura

 

Šumec Špela Mladi gasilec 5. – 9. Torek v B urniku 13:30 – 15:00  (od oktobra naprej)
Mladi gasilec 1. – 4. Torek v A urniku 13:30 – 15:00  (od oktobra naprej)
Turk Stašo Orientacijski tek 5.-9. Torek 14:40 (od 28.9.)
Žongliranje 4.-9. Sreda 14:40 (od 29.9.)
Zrinski Tatjana Socialne igre 3. a Petek Predura 7.30-8.15
Zver Janja Joga za otroke 1. – 4. Po dogovoru

Predura 7.30 -8.15

ali torek 15.10 -15.55

Učitelji mentorji Raziskovalna dejavnost 5. – 9. Po dogovoru

 OPIS INTERESNE DEJAVNOSTI (opis v .pdf datoteki)

Zunananji izvajalci interesnih dejavnosti (društva, ki na OŠ Miška Kranjca izvajajo ID)

LPŠ MOL do 17h:

ONŠ Nogomet: ponedeljek 15.30-17.30, petek 14.15-15.15

Mala šola juda: torek in četrtek 15.10-17.00

ŠD Šentvid, košarka: petek 15.30-17.00

JUTRANJE VARSTVO IN OPB


 

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje

Šola bo organizirala jutranje varstvo pred pričetkom pouka ter podaljšano bivanje po končanem pouku za učence od 1. do 5. Razreda. Organizacija in izvedba varstva in podaljšanega bivanja je usklajena z novo zakonodajo. Šola bo po najboljših močeh uskladila delo in življenje učencev tudi v tem času ter omogočila udejstvovanje v različnih interesnih in sprostitvenih dejavnostih.

Organiziranost jutranjega varstva in podaljšanega bivanja 2021/22

Oblika varstva Čas izvajanja
Jutranje varstvo za 1. razred 6.15  –  8.15
Jutranje varstvo za učence od 2. – 4. r. 7.15 –  8.05
Podaljšano bivanje 11.55 – 16.00
Dežurno varstvo 16.00 – 17.00

Organizacija dela v oddelkih podaljšanega bivanja 2021/22

Dejavnost

Čas

Kosilo

po pouku

Samostojno učenje, domače naloge

po kosilu

Interesne dejavnosti

od 13.30 dalje

Usmerjen in neusmerjen prosti čas

usklajen načrt učiteljev OPB

 

 

ŠOLA V NARAVI IN TABORI


 

Že več let se s programom trudimo, da bi vsak učenec vsako leto aktivno preživel nekaj dni v naravi, Saj način današnjega urbanega življenja in pomanjkanje časa učencem ne omogoča dovolj neposrednega stika z njo. Poleg aktivnega športnega udejstvovanja organiziramo za učence tudi vrsto vzgojnih delavnic, ki vključujejo različne teme, aktualne za njihovo razvojno stopnjo. Ob takih oblikah dela, ki potekajo v sproščenem okolju v naravi, se krepijo medsebojne vezi prijateljstva in pripadnosti.

Za učence 5. in 6. razredov je organizirana šola v naravi. Učenci 5. razreda se izpopolnijo v znanju plavanja in spoznavajo življenje ob morju. Za učence 6. razreda pa je organizirana zimska šola v naravi, ki je namenjena aktivnostim na snegu in učenju alpskega smučanja.

Starši bodo o vsebini in lokaciji bivanja v naravi seznanjeni na sestankih. Pred odhodom na bivanje sklenejo starši s šolo pogodbo o udeležbi bivanja v naravi za svojega otroka.

Tabor izpeljemo v primeru, če se  nanj prijavi najmanj 80% otrok iz razreda. Vsaj tri dni pred odhodom morajo biti poravnani vsi zapadli obroki, sicer se učenec ne more udeležiti tabora oziroma šole v naravi, razen v primerih, ko je določeno drugače.

 

RODITELJSKI SESTANKI


 

V šolskem letu 2021/22 bomo izvedli tri roditeljske sestanke, četrtega pa bodo razredniki sklicali po potrebi (tabori, ŠVN, valeta, učna in vzgojna problematika).

Roditeljski sestanki bodo v skladu z ukrepi o preprečevanju okužb s covid-19 predvidoma v živo v naslednjih terminih:

  1. –  5. razred 6. –  9. razred
1. roditeljsk sestanek

1. razred: 30. 8. 2021 ob 17.00

2. razred: 6. 9. 2021  ob 17.00

3. razred: 7. 9. 2021  ob 17.00

4. razred: 8. 9. 2021  ob 17.00

5. razred: 9. 9. 2021  ob 17.00

6. razred: 6. 9. 2021  ob 18.00

7. razred: 7. 9. 2021  ob 18.00

8. razred: 8. 9. 2021  ob 18.00

9. razred: 9. 9. 2021  ob 18.00

2. roditeljski

sestanek

1. razred: 1. 2. 2022 ob 17.00

2. razred: 2. 2. 2022  ob 17.00

3. razred: 3. 2. 2022  ob 17.00

4. razred: 9. 2. 2022  ob 17.00

5. razred: 10. 2. 2022  ob 17.00

6. razred: 1. 2. 2022 ob 18.00

7. razred: 2. 2. 2022 ob 18.00

8. razred: 3. 2. 2022 ob 18.00

9. razred: 9. 2. 2022  ob 18.00

3. roditeljski sestanek

1. razred: 18. 5. 2022 ob 17.00

2. razred: 23. 5. 2022  ob 17.00

3. razred: 24. 5. 2022  ob 17.00

4. razred: 25. 5. 2022  ob 17.00

5. razred: 19. 5. 2022  ob 17.00

6. razred: 23. 5. 2022  ob 17.00

7. razred: 24. 5. 2022  ob 17.00

8. razred: 25. 5. 2022  ob 17.00

9. razred: 18. 5. 2022  ob 17.00

 

V primeru, da se bo epidemiološka situacija poslabšala, bodo roditeljski sestaki izvedeni prek Microsoft Temasov.

 

ŠOLSKI SKLAD


 

Šolski sklad je bil ustanovljen 13. 12. 2000 za:

  • pridobivanje sredstev iz prispevkov domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb, donacij, zapuščin in drugih virov
  • financiranje dejavnosti posameznega razreda ali oddelka, ki niso sestavni del izobraževalnega programa, oziroma se financirajo iz javnih sredstev
  • nakup nadstandardne opreme, zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev

Upravni odbor sklada šole izmed sebe izvoli predsednika Upravnega odbora sklada in namestnika predsednika. Upravni odbor sklada šole o svojem delovanju obvešča Svet staršev OŠ Miška Kranjca, Svet šole OŠ Miška Kranjca,  ravnatelja šole in javnost. Najmanj enkrat letno o svojem delu obvesti vse starše.

Predsednica šolskega sklada je gospa Eva Modic Stanovnik.

»Sklad za mojega prijatelja« pomaga socialno šibkim otrokom. Sklad vodi gospa Ana Furlan.

 

ŠOLSKI KOLEDAR


 

Koledar za šolsko leto 2021/2022 si lahko ogledate v izvirniku na uradni spletni strani MIZŠ (https://www.gov.si/teme/solski-koledar-za-osnovne-sole/ )

KOLEDAR DEJAVNOSTI NA OŠ MIŠKA KRANJCA

 

Nalaganje... Nalaganje...

 

 

OBJAVA DOSEŽKOV OTROK


 

Spoštovani. V kolikor se je vaš otrok udeležil tekmovanja, ki ni v organizaciji šole in bi želeli, da to objavimo na šolski spletni strani nam to sporočite. Na kratko opišite:

 

  • KJE,
  • KDAJ in
  • KAKŠNO TEKMOVANJE

je potekalo. Prav tako nam napišite kakšen REZULTAT je otrok dosegel. Opisu priložite lahko tudi eno SLIKO. Vse to pošljete po elektronski pošti razredniku ali skrbniku šolske spletne strani: miso.krog@osmklj.si .

ZADNJIH 10 PRISPEVKOV STARŠEV:

 


 

Podelitev priznanj najboljšim gorskim kolesarjem letošnje sezone!

V soboto 23. 11.  je bila v organizaciji Kolesarske zveze Slovenije v Koloseju podelitev priznanj najboljšim gorskim kolesarjem letošnje sezone.
Učenec 8. b razreda Tomo Joksimović Terpin nadaljuje uspešno serijo tekem v spustu z gorskimi kolesi.

Kot član Sinter Brakes Team-a je letos osvojil naslov državnega prvaka ter v skupnem seštevku tekem slovenskega Unior Downhill pokala zasedel 2. mesto.

Tomotu iskrene čestitke in še veliko uspehov.

6. zaporedni naslov evropske prvakinje za Pio Babnik

Pia Babnik, učenka 9. b razreda je po velikem uspehu in zmagi aprila na mednarodnem prvenstvu Škotske zoped zablestela na Škotskem. Na evropskem prvenstvu USKids za mladince je v najstarejši kategoriji prepričljivo ugnala vso konkurenco in osvojila svoj 6. zaporedni naslov evropske prvakinje.
Njen uspeh so letos dopolnili tudi ostali naši tekmovalci in tekmovalke. Žiga Babnik, učenec 8. b razreda je osvojil pokal za 5. mesto v kategoriji do 13 let in za 1 mesto premagal brata Jakata, prav tako učenca 8. b razreda.
Po koncu tekmovanja je bila organizirana ekipna tekma med Zahodno Evropo in ostalim svetom. Za ekipo Internationals so nastopili Pia Babnik, Jaka Babnik in Barbara Car in pomagali pri zmagi s 7:3.
Pia in Jaka sta dobila zlati Morissonovi medalji za najboljši rezultat dneva.
Vsem trem iskrene čestitke!

Članek v East lothian junior golf:
Six East Lothian courses hosted the 650+ Competitors from over 50 Countries who took part. There were 18 ELJGL Players competing, and there were notable performances from some of them. Fraser Walters was 2nd in the Boys 8, Aidan Lawson 3rd in the Boys 9. In the B11 Cameron Mukherjee was T11 and Alexander Yuill was T20. Andrew Hendry was T8 and Callum Kenneally 10th in the Boys 14. Oliver Mukherjee was T15 in the Boys 15. The US Kids President Dan Van Horn, later presented the League with a cheque which will mostly be used to offset Players’ costs for our Juniors on their trips to Pinehurst. All the results can be seen here. The Secretary, assisted by Carys Irvine, acted as a Referee at the Glen on Wednesday at The Glen. Check the scores in the Girls 15-18! Pia Babnik, of Slovenia, winner many previous times in her age group in US Kids events, won the Girls 15-18 section by 18 strokes at Musselburgh! Pia won the the Ladies Scottish Open Strokeplay recently and is now playing off a handicap of plus 5 or 6.

Odličen dosežek umetnostnih drsalk

Vita Kaš, učenka 3. a in Zala Kaš, učenka 2. b, sta veliki ljubiteljici umetnostnega drsanja, katerega trenirata že 4 leta. Vsakodnevni treningi in njuna neverjetna usmerjenost v cilj, pa iz leta v leto izboljšujejo njune rezultate. Tako je bila Vita letos naboljša v svoji kategoriji v Sloveniji in postala podprvakinja evropskega kriterija. Zala pa je v svoji skupini na državni ravni dosegla odlično 3. mesto, na mednarodnih tekmah, ki so štele za evropsku kriterij pa je dosegla 4.mesto.
(prispevek staršev)
Dostopnost