INTERESNE DEJAVNOSTI


Seznam interesnih dejavnosti za šolsko leto 2023/24:

Naziv ID

Razred, ki mu je ID namenjena

Mentor/-ji

Predviden termin

Plesne urice 1

1. razred

Lea Smrtnik

torek, 11.55-12.40

Prepevalnica

1. razred

Klara Rodič

sreda, 11.55-12.40

Socialne igre

1. razred

Melita Trček

četrtek, 7.30-8.15

Likovno izražanje

1.–3. razred

mag. Mateja Kranjc

urnik A: ponedeljek, 13.30-15.10

urnik B: petek, 12.00-13.30

Planinski krožek

1.–3. razred

Nina Torkar

sobota (6 izletov)

Lutke

1.–9. razred

Adriana Gaberščik

po dogovoru

Minimatik

1., 2. razred

D. Koleša, P. Kelert

torek, 11.55-12.40

Pravljični krožek

1., 2. razred

Jelena Maksimović

četrtek, 12.45-13.30

Folklora

(mlajša skupina)

1., 2. razred

Brina Zoran

torek, 12.45-13.30

Mladi gasilci

1., 2.razred

Ana Florjančič

sreda, 11.55-12.40

Otroški pevski zbor

2.–4. razred

Andreja Ivanetič

torek, sreda, petek, 12.45-13.30

LEGO Junior

2.–5. razred

Aleš Pustovrh

torek, A urnik, 13.45-15.20

Plesne urice 2

2., 3. razred

Lea Smrtnik

petek, 7.ura

Plezanje

2., 3. razred

K. Rodič, K. Kejžar

četrtek, 13.45-14.30

Tiskanje z gelli ploščo

3. razred

Nives Pišek

četrtek, 7.30-8.15

Folklora

(starejša skupina)

3.–6. razred

Brina Zoran

torek, 13.45-14.30

Kiparstvo in keramika

3.–9. razred

mag. Mateja Kranjc

urnik A: torek, 12.30-14.10

urnik B: petek, 13.30-15.10

Mini odbojka

3., 4. razred

Petra Kelert

sreda, 12.45-13.30

Razmišljevalci

4. razred

Mirjam Mavrič

 

Vesela šola

4.–6. razred

Gloria Gajski

po dogovoru

Izdelava tihih knjig

4.–9. razred

A. Furlan, A. Lovšin, M. Urbanc Roussakis

sreda, 12.45-13.30

Orientacijski tek

4.–9. razred

Stašo Turk

po dogovoru

Planinski krožek

4.–9. razred

Alenka Boštjančič

sobota (6 izletov)

Badminton

4., 5. razred

Tjaša Ježek

ponedeljek, 14.15-15.00

Ročna dela

4., 5. razred

Andreja Kodela

po dogovoru

Grafika

5. razred

Milan Predovič

torek, 12.45-13.30

Mala odbojka

5.–6.razred

Ana Florjančič

sreda, 13.30-14.15

Mladinski pevski zbor

5.–9. razred

Andreja Ivanetič

ponedeljek in četrtek, 7.30-8.15; sreda, 12.45-13.30

Namizne igre

5.–9. razred

Janja Gosarič

po dogovoru glede na število učencev

Šolsko novinarstvo

5.–9. razred

Jaro Sever Torkar

sreda, 12.45-13.30

Knjižničarski krožek

5.–9. razred

Brigita Kumer Rener

po dogovoru

Badminton

6.–9. razred

Tjaša Ježek

ponedeljek, 13.30-14.15

Bralni kotiček

6.–9. razred

Jana Božič

torek, 12.45-13.30

Gledališki krožek

6.–9. razred

Urška Klajn Marion

torek, 12.45-13.30

Kuharski krožek

6.–9. razred

Tadeja Kosi

torek, 12.45-14.15

LEGO – Challange

6.–9. razred

Aleš Pustovrh

A urnik: torek, 13.45-15.20

Matematični izzivi

6.–9. razred

Mojca Žvokelj

sreda, 7.30-8.15

Naravoslovni krožek

6.–9. razred

Tine Fakin

torek, 12.45-13.30

Prva pomoč

6.–9. razred

Tadeja Kosi

sreda, predura

Prva pomoč

6.–9. razred

Tine Fakin

četrtek, 12.45-13.30

Raketarstvo

6.–9. razred

Aleš Pustovrh

B urnik: torek, 13.45-15.20

Šah

6.–9. razred

Urban Znoj

četrtek, 13.45-14.30

Vesela šola

6.–9. razred

Brigita Kumer Rener

po dogovoru

Male sive celice

7.–9. razred

Brina Zoran

po dogovoru

Prima punce, super fantje

7.–9. razred

Ana Furlan

sreda, 13.45-14.30

oz. po dogovoru

Radijska igra

7.–9. razred

Brina Zoran

ponedeljek, 12.45-13.30

Erasmus klub

7.–9. razred

(1. skupina)

Nina Jevševar

ponedeljek, 14.35-15.20

Erasmus klub

7.–9. razred

(2. skupina)

Nina Jevševar

sreda, 14.35-15.20

 

JUTRANJE VARSTVO IN OPB


 

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje

Šola bo organizirala jutranje varstvo pred pričetkom pouka ter podaljšano bivanje po končanem pouku za učence od 1. do 5. razreda. Organizacija in izvedba varstva in podaljšanega bivanja je usklajena z novo zakonodajo. Šola bo po najboljših močeh uskladila delo in življenje učencev tudi v tem času ter omogočila udejstvovanje v različnih interesnih in sprostitvenih dejavnostih.

Organiziranost jutranjega varstva in podaljšanega bivanja 2023/24

Oblika varstva Čas izvajanja
Jutranje varstvo za 1. razred 6.15  –  8.15
Jutranje varstvo za učence od 2. – 4. r. 7.15 –  8.05
Podaljšano bivanje 11.55 – 16.00
Dežurno varstvo 16.00 – 17.00

Organizacija dela v oddelkih podaljšanega bivanja 2023/24

Dejavnost Čas
Kosilo po pouku
Samostojno učenje, domače naloge po kosilu
Interesne dejavnosti od 13.30 dalje oz. po dogovoru
Usmerjen in neusmerjen prosti čas usklajen načrt učiteljev OPB

 

 

ŠOLA V NARAVI IN TABORI


 

Že več let se s programom trudimo, da bi vsak učenec vsako leto aktivno preživel nekaj dni v naravi, Saj način današnjega urbanega življenja in pomanjkanje časa učencem ne omogoča dovolj neposrednega stika z njo. Poleg aktivnega športnega udejstvovanja organiziramo za učence tudi vrsto vzgojnih delavnic, ki vključujejo različne teme, aktualne za njihovo razvojno stopnjo. Ob takih oblikah dela, ki potekajo v sproščenem okolju v naravi, se krepijo medsebojne vezi prijateljstva in pripadnosti.

Za učence 5. in 6. razredov je organizirana šola v naravi. Učenci 5. razreda se izpopolnijo v znanju plavanja in spoznavajo življenje ob morju. Za učence 6. razreda pa je organizirana zimska šola v naravi, ki je namenjena aktivnostim na snegu in učenju alpskega smučanja.

Starši bodo o vsebini in lokaciji bivanja v naravi seznanjeni na sestankih. Pred odhodom na bivanje sklenejo starši s šolo pogodbo o udeležbi bivanja v naravi za svojega otroka.

Vsaj tri dni pred odhodom morajo biti poravnani vsi zapadli obroki, sicer se učenec ne more udeležiti tabora oziroma šole v naravi, razen v primerih, ko je določeno drugače.

 

RODITELJSKI SESTANKI


 

Termini roditeljskih sestankov za šolsko leto 2023/24:

 

1.–5. razred

6.–9. razred

1. roditeljski sestanek

1. razred: 30. 8. 2023 ob 17.00

2. razred: 11. 9. 2023 ob 17.00

3. razred: 12. 9. 2023 ob 17.00

4. razred: 6. 9. 2023 ob 17.00

5. razred: 7. 9. 2023 ob 17.00

6. razred: 11. 9. 2023 ob 18.00

7. razred: 12. 9. 2023 ob 18.00

8. razred: 6. 9. 2023 ob 18.00

9. razred: 7. 9. 2023 ob 18.00

2. roditeljski

sestanek

1. razred: 6. 2. 2024 ob 17.00

2. razred: 12. 2. 2024 ob 17.00

3. razred: 13. 2. 2024 ob 17.00

4. razred: 14. 2. 2024 ob 17.00

5. razred: 15. 2. 2024 ob 17.00

6. razred: 12. 2. 2024 ob 18.00

7. razred: 13. 2. 2024 ob 18.00

8. razred: 14. 2. 2024 ob 18.00

9. razred: 15. 2. 2024 ob 18.00

3. roditeljski sestanek

1. razred: 20. 5. 2024 ob 17.00

2. razred: 21. 5. 2024 ob 17.00

3. razred: 22. 5. 2024 ob 17.00

4. razred: 23. 5. 2024 ob 17.00

5. razred: 16. 5. 2024 ob 17.00

6. razred: 20. 5. 2024 ob 18.00

7. razred: 21. 5. 2024 ob 18.00

8. razred: 16. 5. 2024 ob 18.00

9. razred: 23. 5. 2024 ob 18.00

 

 

ŠOLSKI SKLAD


 

Šolski sklad je bil ustanovljen 13. 12. 2000 za:

  • pridobivanje sredstev iz prispevkov domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb, donacij, zapuščin in drugih virov
  • financiranje dejavnosti posameznega razreda ali oddelka, ki niso sestavni del izobraževalnega programa, oziroma se financirajo iz javnih sredstev
  • nakup nadstandardne opreme, zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev

Upravni odbor sklada šole izmed sebe izvoli predsednika Upravnega odbora sklada in namestnika predsednika. Upravni odbor sklada šole o svojem delovanju obvešča Svet staršev OŠ Miška Kranjca, Svet šole OŠ Miška Kranjca,  ravnatelja šole in javnost. Najmanj enkrat letno o svojem delu obvesti vse starše.

Predsednica šolskega sklada je gospa Eva Modic Stanovnik.

»Sklad za mojega prijatelja« pomaga socialno šibkim otrokom. Sklad vodi gospa Ana Furlan.

 

ŠOLSKI KOLEDAR


 

Koledar za šolsko leto 2023/2024 si lahko ogledate v izvirniku na uradni spletni strani MVI (https://www.gov.si/teme/solski-koledar-za-osnovne-sole/ )

 

*datumi načrtovanih dejavnosti se lahko iz objektivnih razlogov spremenijo

 

 

 

OBJAVA DOSEŽKOV OTROK


 

Spoštovani. V kolikor se je vaš otrok udeležil tekmovanja, ki ni v organizaciji šole in bi želeli, da to objavimo na šolski spletni strani nam to sporočite. Na kratko opišite:

 

  • KJE,
  • KDAJ in
  • KAKŠNO TEKMOVANJE

je potekalo. Prav tako nam napišite kakšen REZULTAT je otrok dosegel. Opisu priložite lahko tudi eno SLIKO. Vse to pošljete po elektronski pošti razredniku ali skrbniku šolske spletne strani: matic.snoj@osmklj.si .


 

Uspeh učenca Marka (7.C)

Ta vikend (20. 4. – 21. 4. 2024) se je v Avstrijskem Ferlachu odvijal Avstrijski turnir: Karawanken CUP, kjer so tekmovali tudi izbrani slovenski hokejisti iz celotne Slovenije pod okriljem HK Maribor Selecte.

Marko je z HK Maribor Select osvojil 1. mesto na turnirju Karawanken CUP, kjer je tekmovalo 7 Avstrijskih hokejskih klubov. V finalu so z rezultatom 2:0 premagali Avstrijski EC KAC (Klagenfurt).

Čestitke za izjemen športni dosežek našega učenca Marka Djokića.
Aktiv športa

Vir: https://www.meinturnierplan.de/showit.php?id=1710577261

Uspeh učenca Davida (6.C)

 

 

David Bukovec iz 6.c razreda, je v nedeljo, 7. 4. 2024, tekmoval na Državnem prvenstvu v kick boxu, ki je potekalo v Trebnjem. V disciplini Pointfighting si je v svoji tekmovalni kategoriji priboril naslov državnega podprvaka.

Uspeh učenca Nika (6.C)

 

KJE: Most, Češka
KDAJ: torek, 2. 4. 2024
KAJ: Mednarodni hokejski turnir AA selekcije v Mostu na Češkem
OPIS: V torek, 2. 4. 2024, je Nik Jaklin, učenec 6. c razreda, z odličnim branjenjem prejel priznanje in naziv za najboljšega igralca tekme na mednarodnem turnirju v Mostu na Češkem. Za odličen dosežek mu čestitamo.

Uspeh učenca Davida (6.C)

 

 

David Bukovec iz 6.c razreda, je v soboto, 30. 3. 2024, tekmoval na mednarodnem tekmovanju ITF Taekwon-do Vojvodina Open v Srbiji, kjer je osvojil kar 4 medalje. V svoji starostni kategoriji 10-11 let si je priboril zlato v borbah in bron v formah, v starejši kategoriji 12-13 let pa zlato v borbah in zlato v formah.

Uspeh učenca Davida (6.C)

David Bukovec iz 6.c razreda, je v soboto, 17. 2. 2024, tekmoval na Evropskem pokalu v kickboxu, ki je potekal v Areni Zagreb in na katerem je sodelovalo več kot 3000 tekmovalcev iz 39 držav. V disciplini Pointfighting si je v svoji tekmovalni kategoriji priboril naslov evropskega pokalnega podprvaka.

Dostopnost