Vabilo na 41., redno sejo Sveta šole ki bo v ponedeljek ,
29. 2. 2016, ob 18.30 uri v zbornici šole

Dnevni red:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 40. redne seje in 3.korespondenčne seje
  1. Obravnava in sprejem Poslovnega in Finančnega poročila za leto 2015 (g. Kavtičnik)
  1. Potek mandata članom Sveta šole
  1. Tekoča problematika
  1. Razno

Prosim vas, da se seje zanesljivo udeležite. V primeru, da se seje ne morete udeležiti vas prosim, da odsotnost sporočite v tajništvo, ge. Maji Medved na tel. 01/518 80 10, ali na elektronski naslov: maja.medved4@guest.arnes.si

Lep pozdrav,
Marija Žabjek
Predsednik sveta

Dostopnost