11. 12. 2018 je na šoli potekalo tekmovanje iz slovenskega jezika, ki so se ga udeležili učenci druge (26 učencev) in tretje triade (16 učencev).
Skupaj je tekmovalo 42 učencev. Mentorice četrtih razredov so bile: ga. Barbara Lavrič Ravbar, ga. Damjana Lončar in ga. Alenka Žagar Adanič, priznanja pa so prejeli:
Mina Hajdinjak, 4. a
Taj Adlešič, Maja Hafner in Sara Savić – vsi 4. b
Tarja Kragelj, 4. c

Mentorji petih razredov so bili: ga. Romana Gogala, ga. Mojca Kunstelj in g. Milan Predovič, priznanja pa so prejeli:
Tjaša Janežič, 5. a
Nik Jerman, 5. b in
Bor Hribar 5. c

Na predmetni stopnji je bila mentorica ga. Darka Hlaj, priznanja pa so prejeli:
Martin Starčič, 6. b
Enej Jauk, Žan Petek in Stela Rosa Sluga, vsi 7. b
Janez Nagode in Karina Perko, oba 8. a
Sara Petkovšek, 9. a
Brina Rakun, 9. a
Kristina Kirkić, 9. b in
Vita Podobnik, 9. b

Na tekmovanje za srebrno Cankarjevo priznanje pa so se uvrstili: Janez Nagode, 8. a
Sara Petkovšek, 9. a in Kristina Kirkić, 9. b razred.

Vsem tekmovalcem in njihovim mentorjem čestitamo za dosežen uspeh.

Dostopnost