Učiteljice sporočajo, da so srečno prispeli na tabor v CŠOD Čermošnjice.

Dostopnost