Dne, 7. maja 2019, ob 18. uri, bo slovesno odprt 23. Viški likovni salonček, kjer se bodo učenci slovenskih osnovnih šol in učenci iz tujine. Ob slovesni otvoritvi Viškega likovnega salončka se bodo na 34. Viškem likovnem salonu predstavili tudi priznani slovenski likovni umetniki. Vse to bo spremljal zanimiv kulturni program.
V dosedanjih likovnih salončkih so se na izjemno lep način predstavili otroci iz različnih držav Evropske unije in držav sveta. Otroci iz Hrvaške, Italije, Poljske, Češke, Jordanije, Norveške, Avstrije, Finske, Grčije, Tajske, Francije, Malte, Indonezije, Rusije, Luksemburga, Litve, Nemčije, Poljske in Madžarske so s svojimi likovnimi deli v preteklosti na lep način predstavili svoj pogled na svet, v katerem živijo.
Likovno izražanje otrok prispeva k spoznavanju različnih kultur in k utrjevanju vezi med narodi. Skupna ugotovitev je, da bodo ti učenci v prihodnosti, ko odrastejo gradili svet, ki bo bolj strpen in lepši za vse nas.

Na razstavi razstavljajo tudi naši učenci z izbranimi likovnimi izdelki pod mentorstvom učiteljice, Mag.Mateje Kranjc:
Ana Kranjc Praprotnik, 8. r
Fiona Bachenberg, 8. r,
Monika Žlindra, 8. r, (POHVALA STROKOVNE ŽIRIJE!)
Gall MOčnik, 6. r,
Urša Zala Terpin, 6. r

 

Dostopnost