S 1.1.2016 se je spremenil zakon o subvencioniranju šolske prehrane. Sprememba še vedno priznava brezplačno kosilo učencem, pri katerih neto povprečna plača v Republiki Sloveniji ne presega 18% na družinskega člana.

Od 1.1.2016 pa bo pripadala subvencija kosila tudi učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša do 36% povprečne neto plače v Republiki Sloveniji in sicer v naslednji višini:

– nad 18% do 30% neto povprečne plače v RS – subvencija pripada v višini 70% cene kosila,
– nad 30% do 36% neto povprečne plače v RS – subvencija pripada v višini 40% cene kosila.

Spremembe se bodo upoštevale z obračunom prehrane za mesec januar 2016.

Dostopnost