Interesna dejavnost Likovno izražanje 2017/2018
Mag. Mateja Kranjc, prof. lik. umet.

 

Interesna dejavnost: LikOvnO IzrAžanJe – 2017/2018
Nosilec interesne dejavno: Mag. Mateja Kranjc, prof.lik.umet.
Dejavnost namenjena: učencem od 1. – 3. razreda
Čas izvajanja dejavnosti:
prostor izvajanja: likovna učilnica (1. nadstr., učilnica LUM, št.26)
 
Čas izvajanja dejavnosti: dejavnost se prične v začetku septembra po urniku:
A turnus: četrtek in petek 11:50 – 12:35, (5. šolska ura)
B turnus: sreda in četrtek, 11:50 -12:35, (5. šolska ura)
Za prisotnost učencev na dejavnosti bodo poskrbeli učitelji podaljšanega bivanja.
Prostor izvajanja: likovna učilnica (1. nad., učilnica LUM, št. 26)
Opis interesne dejavnosti Likovno izražanje: Likovno izražanje je interesna dejavnost namenjena otrokom, ki imajo potrebo in željo po likovnem izražanju. Aktivnost, ki za otroka izrednega pomena za njegov celosten razvoj, prav tako pa je potreba otrok po likovnem izražanju velika. Dejavnost spodbuja otrokovo prvinsko likovno izražanje. Prednost interesne dejavnosti je v možnosti osebnega izražanja oziroma » pripovedovanja « na likovni način, saj se otrok največkrat prav s preprosto likovno tehniko najlažje izrazi in pokaže vse tisto kar velikokrat ne zna ali ne more povedati. Otroci skozi likovno izražanje med seboj spoznavajo, odkrivajo sebe, se ob tem sproščajo, krepijo samozavest in odločnost, postajajo bolj pozorni na svet okrog sebe ter sočasno ozaveščajo različne vrednote. Otroci se skozi likovno izražanje naučijo tudi gledanja in opazovanja prostora v katerem bivajo. Prepoznavajo oblike, barve, odnose, razsežnosti.
Likovno izražanje otrok poteka spontano, glede na otrokovo specifičnost, potrebo, zmogljivost in interes. Učenci na dejavnost vedno s seboj prinašajo likovni material in likovni material in likovno orodje glede na njihov interes, po izbiri.

 

Dostopnost