Vlada je razglasila dan slovenske hrane, ki bo obeležen vsak tretji petek v novembru, letos 20.11.2015.VP_april_2013_040

Namen in cilji Tradicionalnega slovenskega zajtrka:

  1. izobraževati, obveščati in ozaveščati učence o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad,
  2. poudariti pomen in prednost lokalno pridelanih živil slovenskega izvora,
  3. poudariti pomen kmetijske dejavnosti za okolje,
  4. poudariti pomen čebelarstva za kmetijsko pridelavo,
  5. splošno ozaveščanje učencev o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.

Jedilnik in čas strežbe: kruh, maslo, med, mleko in jabolko bomo postregli v odmoru za malico.

 

Dostopnost