VPIS V 1. RAZRED

Spoštovani starši bodočih prvošolcev!
Vabimo vas na vpis v prvi razred, ki bo potekal v torek in sredo, 11. 2. in 12. 2. 2020, od 8.00 do 12.00 in od 16.00 do 19.00 ure v prostorih šolske svetovalne službe.
Zaželeno je, da pridete skupaj z otrokom, ni pa nujno.

 

Nekaj pomembnih informacij:

ŠOLANJE NA DOMU / VPIS NA ZASEBNO OSNOVNO ŠOLO

Starši imajo pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo, v zasebno osnovno šolo s koncesijo ali pa za svojega otroka organizirati šolanje na domu. V tem primeru mora biti otrok vpisan v eno izmed osnovnih šol, ki vodi dokumentacijo o njegovem izobraževanju.
Otroka vpišemo v šolo v šolskem okolišu na matično šolo – kjer otrok stalno ali začasno prebiva.

PREPIS NA ŠOLO IZVEN ŠOLSKEGA OKOLIŠA – postopek

1. Vpis na matični šoli.
2. Pisna prošnja na izbrano šolo v roku 14 dni od vpisa (* obrazec: PROŠNJA ZA PREPIS NA OŠ MIŠKA KRANJCA).
3. Prepis je možen, če matična šola s tem soglaša.

ODLOG VPISA IN UGOTAVLJANJE PRIPRAVLJENOSTI NA ŠOLO -postopek

Odlog lahko predlagajo starši, zdravnik ali vzgojitelj.
1.Vpis otroka.
2. Ob vpisu pisna vloga za odlog šolanja z razlogi (*obrazec: PROŠNJA ZA ODLOG ŠOLANJA).
3. Obvezno ugotavljanje pripravljenosti otroka na šolo (testiranje otroka s testom šolskih novincev ali mnenje psihologa, če je otrok že kje obravnavan, sistematski pregled, mnenje vzgojitelja).
4. Možnost odložitve šolanja za eno leto. Odločbo izda šola glede na mnenje komisije za ugotavljanje pripravljenosti otroka na šolo.
5. Pripravljenost otroka na šolo ugotavlja komisija, v kateri so šolski zdravnik, svetovalni delavec in vzgojitelj. Na podlagi zbranih informacij komisija izda mnenje.

ZDRAVNIŠKI PREGLED
Opravi ga šolski zdravnik v ZD Šiška, ne glede na to, kdo je otrokov izbrani zdravnik.
Vse sistematske preglede in cepljenja v času šolanja opravi šolski zdravnik.

UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI
Starši imajo pravico vpisati otroka s posebnimi potrebami v osnovno šolo v šolskem okolišu, v kolikor ta šola izpolnjuje pogoje za njegovo šolanje.
*op. obrazca za prepis in odlog nista predpisana, prošnje lahko sestavite tudi sami.

 

Prošnja za odlog

Prošnja za prepis

 

Zapis: Ana Furlan

Dostopnost