2. – 5. r ob 17.00 skupni del v dvorani šole

6. – 9. r ob 17.30 skupni del v dvorani šole

Dostopnost