Iz leta v leto si prizadevamo, da bi lahko sledili sodobni tehnologiji, z vsebinami in metodologijo, da bi lahko učencem na ustvarjalen in predvsem sodoben način predajali, podajali vsebine ter da bi jih ti lahko doživljali, ter se likovno izražali ustvarjalno in bogatejše tudi s sodobno tehnologijo.

Prijazno ste se odzvali naši prošnji in donirali učni, didaktični pripomoček, brez katerega poučevanje likovne umetnosti za učence ne bi bila tako zanimiva in kvaliteta.

Z novim orodjem bomo zdaj lahko sledili izzivom sodobnega izvajanja pouka, učitelju pa bo omogočeno delo pri “fotografskih zapisih”  izjemnih likovnih izdelkov naših učencev, razstav in drugih dogodkov.

Najlepše se zahvaljujemo podjetju BTC Ljubljana in direktorju, gospodu Jožetu Mermalu za donacijo.

ravnatelj, Jožef Kavtičnik, prof.

učiteljica likovne umetnosti, mag. Mateja Kranjc

nikon_coolpix_foto

Dostopnost