slika_Z

Z mesecem aprilom se je naša šola vključila v projekt »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 20016«. Projekt je bil razpisan s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije ter delno financiran iz Evropskega socialnega sklada.

Cilj razpisa je spodbujanje zaposlovanja in vključevanja mladih na trg dela. Z javnim razpisom se mladim, starim do vključno 29 let, prispeva k zagotavljanju dostopnosti do kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja. V projekt se lahko vključijo vrtci, osnovne šole, srednje šole, dijaški domovi, šole in zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

V okviru projekta smo na šoli zaposlili učiteljico začetnico, Glorio Zaplatić, mag. prof. razrednega pouka. Vključena je bila v neposredno vzgojno in izobraževalno delo, ki zajema samostojno delo, nadomeščanje, sodelovanje na ekskurzijah in pri projektih, spremstvo učencev ter individualno delo z učenci. Seznanila se je z zakonodajo, internimi šolskimi akti in drugim strokovnim gradivom (letni delovni načrt ipd.) ter se v času projekta pripravljala na opravljanje strokovnega izpita iz področja vzgoje in izobraževanja.

Prva zaposlitev v projektu je potekala od 1. 4. 2016 in se zaključila s 30. 11. 2016. Na razpisu »Prva zaposlitev v VIZ 2016« so lahko kandidirale tiste šole, ki bodo po zaključenem obdobju projekta, ta je bil 1. 12. 2016, mladega učitelje zaposlile v obsegu do vsaj polovičnega delovnega časa,  za obdobje 7 mesecev ali več.

POVZETEK DELA

Pripravnica se je preko strokovno vodenega dela mentorice, profesorice razrednega pouka Alenke Žagar Adanič ter ravnatelja Jožefa Kavtičnika in ostalih strokovnih delavcev šole, pripravljala za samostojno opravljanje poklica. Spremljala je mentorico pri pouku, pripravljala in vodila je pouk samostojno ter se aktivno vključevala v šolske dejavnosti. V tem obdobju se je pripravnica dodatno izpopolnjevala za pomoč otroku, ki ima sladkorno bolezen. Pri tej pomoči otroku se je izkazala kot zelo zanesljiva in zaupanja vredna strokovna delavka, ki je pripravljena pomagati vsem otrokom. Sodelovala je tudi pri ostalih aktivnostih, ki jih vključuje učiteljski poklic, na pedagoških konferencah, roditeljskih sestankih in govorilnih urah. Učiteljica začetnica se je z veseljem vključevala v dejavnosti, ki so potekale izven ali v okviru šole npr. spremstvo učencev na dnevih dejavnosti, projekt Mavrično mesto, Dan knjige ipd. Pravi, da je vsem sodelavcem, učencem in njihovim staršem hvaležna za to izkušnjo in dodaja citat Toneta Pavčka, ki pravi: »Sreča je srečati prave ljudi, ki v tebi pustijo dobre sledi«.

Dostopnost