V četrtek, 31. 3. 2016, je na šoli potekala okoljska akcija “Posadimo drevo”. Učenci prvih, drugih in tretjih razredov so zasadili nekaj iglavcev, šolski sadovnjak pa obogatili z jablano. Slednja je bila podarjena s strani zaposlenih Vrtca Mojca in njihovih varovancev, dostavila pa jo je ravnateljica vrtca gospa Jovi Vidmar. Učenci in zaposleni Osnovne šole Miška Kranjca se za novo pridobitev najlepše zahvaljujemo. Vsi udeleženci smo izredno uživali in delali brez večjih muk. Omeniti pa je potrebno, da na šoli tradicionalno vsako šolsko leto posadimo drevo.

Smo ena redkih šol v Ljubljani, ki se lahko pohvali z lastnim sadovnjakom.

Fotografiral: David Čuk, zapisal: Milan Predovič

 

Dostopnost