Na interesno dejavnost LIKOVNO IZRAŽANJE se je prijavilo 47 učencev, zato bodo ti

razdeljeni v 2 skupini, ki se bosta izmenjali:
 
1. skupina: od 13:40 – 14:30
2. skupina: 14:45 – 15: 15
 
Seznam učencev za skupini ima učitelj.
 
Nosilec interesne dejavnosti: Mateja Kranjc, prof. lik. umet.
Dejavnost namenjena: učencem od 1. – 3. razreda

Čas izvajanja dejavnosti: dejavnost se prične 15. 9. 2015, v torek in poteka na 14 dni:
  • za 1. skupino: od 13:40 – 14:30,
  • za 2. skupino: 14:45 – 15: 15
Dostopnost