Spoštovani!

Prispevki v sklad so prostovoljni, vključujejo tako finančne donacije v obliki nakazil, kot tudi galerijske pri katerih v trajno last lahko prejmete eno ali več likovnih del po vaši izbiri. V delovanje sklada se vključujejo zunanje organizacije, starši, učitelji in učenci (dobrodelni koncerti, novoletna prireditev, …).

Namen in dejavnosti sklada:
1. pridobivanje sredstev iz prispevkov domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb in iz drugih virov,
financiranje dejavnosti posameznega razreda/oddelka/skupine, ki so del izobraževalnega programa, in se ne financirajo iz javnih sredstev. Gre za obogatitvene dejavnosti ter programe, ki jih starši sofinanciramo (ekskurzije, dnevi dejavnosti, tabori, šole v naravi, …),
2. pomoč socialno šibkim učencem/otrokom,
3. financiranje dejavnosti ekipe ali posameznikov, ki zastopajo šolo na tekmovanjih,
4. nakup nadstandardne opreme,
5. zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev/otrok.

1. Donacije oz. nakazila z UPN nalogom
Sredstva nam lahko nakažete neposredno na naš račun.

Podatki:
Prejemnik: Osnovna šola Miška Kranjca Ljubljana, Kamnogoriška cesta 35, 1000 Ljubljana
Številka računa:  01261 – 6030665086
Namen plačila: DONACIJA za šolski sklad
Sklic: 00 47126027
Primer izpolnjenega obrazca UPN

2. Donacije in likovna dela
V galeriji spodaj izberete likovno delo ter njegovo šifro izdelka skupaj z obvestilom o želji po donaciji v katero vključite tudi znesek, ki ga želite donirati, pošljete preko e-pošte na naslov: os-miskakranjca@guest.arnes.si (Goričan Jolanda, tajništvo). Vsa likovna dela so označena s priporočenimi cenami. Plačilo lahko izvedete preko nakazila z UPN nalogom ob prevzemu likovnega dela. V obeh primerih pa likovno delo prejmete v tajništvu šole.
Primer izpolnjenega obrazca UPN

Medgeneracijsko povezovanje: V soboto, 29. 9. 2018 je v Domu za starejše občane Šiška potekala likovna delavnica v sklopu projekta “Medgeneracijsko povezovanje”, na kateri so učenke likovno ustvarjale s stanovalci Doma. Pridružili pa so se nam tudi akademiki: Sašo Vrabič, akademski slikar, Dr. Bea Tomšič Amon, akademska slikarka in Mag. Primož Pugelj, akademski kipar. Nastala so naslednja dela:

 

Dostopnost