Že drugič po vrsti smo dne 12.12 izvedli dan, namenjen branju. Sodelovali so vsi učenci od prvega do devetega razreda. Učitelji so pripravili zanimive vsebine in učence povabili k sodelovanju na bogatih delavnicah s 23 naslovi, tako iz družboslovnega, kot tudi iz naravoslovnega področja.

Iz zadnjih podatkov raziskave PIRLS (koordinatorka slovenske raziskave je gospa Marjeta Dupona) je razvidno, da so rezultati četrtošolcev v primerjavi s preteklimi let boljši, še vedno pa se uvrščamo v povprečje vseh sodelujočih držav. Zaskrbljujoče je predvsem dejstvo, da se pojavlja vedno večje razslojevanje med otroki zaradi revščine in med vrstniškega nasilja. PIRLS opozarja, da slabo bralno pismeni otroci ne bodo mogli sami izbirati kaj bodo sami počeli v prihodnosti.   Šola je zagotovo prostor, ki branje spodbuja in organizira različne aktivnosti, ki otrokom branje približuje. Prav tako mora šola ves čas tekmovati z vsemi mediji in širiti zavest o pomenu branja, ki je najdragocenejša sposobnost ljudi, tako iz vidika širjenja besednega  zaklada, izražanja, spodbujanja domišljije, pridobivanja vrednost, javnega nastopanja in vstopanja v odgovorno družbo novega stoletja.

Na OŠ Miška Kranjca se strokovni delavci sistematično posvečamo različnim aktivnostim za širjenje bralne kulture.

Nič ni bolj nagrajujoče, kot pogled na zatopljene otroške glavice, ki se zatopljene sklanjajo nad delom.  Z veseljem z vami delimo nekaj utrinkov iz teh delavnic.

Zapisala: Marjeta Oman, vodja usmeritve


 

DK – poročilo prvega triletja

DK – poročila drugega triletja

DK – poročila tretjega triletja

 

 

Dostopnost