Učenci in učenke 7. c razreda v tem šolskem letu sodelujejo v mednarodnem eTwinning projektu. Dopisujejo si z vrstniki iz Caranteca, manjše pokrajine na severu Francije. Izmenjali smo si že tradicionalna pisma, v katerih učenci pišejo o sebi, o svojem domu, o šoli, čaka pa nas še predstavitev domačega kraja in Slovenije. Ob novem letu smo si izmenjali tudi voščila. Učenci ob tem urijo pisno sporočanje v angleščini ter širijo medkulturna obzorja (najbolj nas preseneča, da so njihove počitnice daljše od naših), morda pa nam uspe stkati tudi kakšno dolgoletno prijateljstvo.

Mentorica Nataša Grčar

 

Dostopnost