Vsi starši so bili že včeraj po elektronski pošti obveščeni o vrnitvi vseh oddelkov v šolo. V ponedeljek, 1.6.2020, se vračajo v učilnice 4. in 5. razredi, v sredo, 3.6.2020, pa učenci 6.,7. in 8. razreda. Od razrednikov ste/boste v kratkem prejeli vsa navodila tudi po elektronski pošti, pomembno pa upoštevati naslednje poudarke:

 • V šolo naj prihajajo samo zdravi otroci. To je nujno upoštevati. Vsi učenci naj ob prvem prihodu v šolo prinesejo podpisano izjavo (v prilogi). Tisti, ki nimajo tiskalnika, naj izjavo, da je otrok zdrav napišejo in jo podpišejo.
 • V šoli je potrebno zagotavljati socialno distanco vsaj 1,5m. V skupnih prostorih (hodniki, jedilnica, stranišča) je to urejeno s talnimi oznakami in fizičnimi preprekami. V razredu pa s tem, da so učenci ves čas v svoji matični učilnici in sedijo na istem mestu.
 • Vsi oddelki imajo ves pouk v svojem matičnem razredu (razen 7.b ima zaradi manjše matične učilnice pouk v uč. 24).
 • Šolska malica je za vse v svojem matičnem razredu. Kosilo za vse razrede prve triade je v učilnicah, za ostale pa v jedilnici ob upoštevanju higiene rok in socialne distance. Higieno rok je potrebno redno poudarjati.
 • Učenci ne uporabljajo garderob, v copate se preobujejo pred razredom. Vstop v prostor z garderobami in omaricami je dovoljen samo izjemoma.
 • Maske za starejše do 12 let, učence in vse zaposlene, so priporočljive. Obvezne so, ko ne moremo zagotavljati socialne distance vsaj 1,5m.
 • V ponedeljek naj vsi učenci 4. in 5. razreda pridejo v šolo ob 8.00 in naj z razredniki najprej opravijo prijetno razredno uro in opravijo tudi pogovor o upoštevanju šolskih pravil v tem času. Enako velja za 6.,7. in 8.r v sredo.
 • Učenci naj bodo primerno obuti in oblečeni za pouk na prostem.
 • Vstop v šolo je še vedno dovoljen le za učence in zaposlene v šoli. Ostali vstopajo le po predhodni najavi. Starše prosimo naj ne vstpajo v atrij, ki je omejen z ograjo.
 • Učenci naj vstopajo na različnih vhodih: 3.c in 4.b ob telovadnici, 1. in 2. razredi stranski vhod ob garderobi za mlajše, ostali glavni vhod. Ob vhodu obvezno razkuževanje rok.
 • Šolski avtobus bo od 1.6.2020 vozil z enakim voznim redom, kot pred epidemijo.

Veselimo se ponovnega snidenja in smo prepričani, da bomo vsi uspešno in nasmejani zaključili šolsko leto!

S spoštovanjem,

mag. Tadej Šeme

ravnatelj OŠ Miška Kranjca

Dostopnost