Izveden bo 1 športni, 1 tehniški in 1 naravoslovni dan.