Razredi, za katere se izvaja pouk na daljavo

Trenutno ni oddelkov v karanteni in s tem pouka na daljavo.

Dostopnost