obeležitev svetovnega dneva učiteljev, 5. 10. 2021

 

Tema: obeležitev svetovnega dneva učiteljev, 5. 10. 2021; razstava z naslovom »POUČUJEM, TOREJ SEM!«

Medpredmetno povezovanje: LUM, SLJ

Mentorici: mag. Mateja Kranjc, Urška Klajn Marion

Svetovni dan učiteljev smo na OŠ Miška Kranjca obeležili tako, da smo del katere izmed šolskih ur namenili tudi pogovoru o učiteljskem poklica – ga bolj podrobno predstavili učencem in jim bili na voljo za kakršna koli vprašanja, obenem pa so učenci bolje spoznavali učitelje, ki poučujejo na naši šoli. Pri LUM so učenci pod mentorstvom mag. Kranjc ustvarjali portrete in karikature poljubnih učiteljev, pri urah SLJ so se učenci postavili v vlogo novinarjev in za učitelje sestavljali vprašanja.

Ob tej priložnosti sta nastali tudi dve razstavi – ena na hodniku predmetne stopnje pred učilnico angleščine, kjer je učiteljica Nataša Grčar z učenci preverjala, kako dobro poznajo svoje učitelje, v avli šole pa smo postavili razstavo portretov in kratkih intervjujev. Slednjo razstavo smo poimenovali z naslovom »Poučujem, torej sem!«

Dostopnost