“Zapomni si, da majhna prijaznost ne obstaja. Vsako dobro dejanje ustvari spremembo, ki je brezmejna.” (Scott Adams)

 

V imenu šole in prejemnikov pomoči, se iskreno zahvaljujemo vsem tistim, ki ste v šolskem letu 2019/2020, še posebej pa v času karantene, prijazno in velikodušno donirali sredstva v sklad Za mojega prijatelja, ali kakorkoli drugače prispevali za pomoč družinam v stiski. Z zbranimi sredstvi omogočamo učencem iz socialno šibkejših družin redne obroke hrane, nujne šolske potrebščine in možnost udeležbe na šolskih taborih.

Ob koncu šolskega leta 2019/2020 je potekala tudi dobrodelna akcija Poloni zvezek, na katero se je odzvalo veliko učencev in staršev naše šole. S Slovenske Karitas smo prejeli podatek, da je bilo v Sloveniji skupno zbranih in razdeljenih več kot 23.000 zvezkov in 1.450 ostalih šolskih potrebščin.

 

Hvala vsem, ki ste ali še boste prispevali!

Dostopnost